Ensemble

U zult grenzen verleggen in
in
snelle connectiviteit

HL7-berichtenuitwisseling met Ensemble

Sneller meer projecten afronden en eenvoudiger beheren.

Organisaties in de gezondheidszorg over de hele wereld gebruiken de technologie van InterSystems om informatie binnen en buiten het ziekenhuis naadloos te integreren, terwijl ze klinische en administratieve processen weten te stroomlijnen.

Met Ensemble en HealthShare kunt u bijna drie keer sneller HL7-interfaces ontwikkelen dan met producten van de concurrent. Daarnaast combineren onze producten HL7-berichtenuitwisseling met ondersteuning voor aanvullende berichtenprotocollen, zoals X.12 en SOAP, en geavanceerde integratie, ontwikkeling en beheersmogelijkheden waarmee u verbonden zorgomgevingen kunt creëren.

De HL7-berichtenuitwisseling en interfacing van InterSystems biedt:

 • Ondersteuning voor de HL7-versies 2.X en 3
 • Vooraf geconfigureerde, aanpasbare HL7-berichtenuitwisselingsrouter en HL7-versie 2.X-schema’s zodat u snel aan de slag kunt
 • Een ingebedde database waarin berichten bewaard worden en waardoor gegarandeerd wordt dat berichten aankomen op hun bestemming
 • Routering op basis van events, publish/suscribe en inhoud
 • Grafische editor voor het transformeren van berichten en gegevens
 • Een rule engine waarmee draaiende HL7-interfaces zonder te programmeren gewijzigd kunnen worden
 • Testservice voor het valideren van interfacecomponenten
 • Visual Trace voor het grafisch weergeven van berichtenpaden en -inhoud, voor eenvoudiger oplossen van problemen
 • Zoeken en opnieuw verzenden van berichten, met zoekopdrachten per interface, datum/tijd, berichtentype en inhoud
 • Monitoring van bedrijfsvoering met een enkelvoudige weergave van de status van binnenkomende en uitgaande berichten, wachtrijen voor berichten en events
 • Dynamische alertroutering en -levering
 • HL7-sequentiemanager om ervoor te zorgen dat berichten gerouteerd worden in de volgorde die door de afzender bepaald wordt

Over HL7

Health Level Seven (HL7) is ontwikkeld als een standaardtaal voor het delen en integreren van elektronische zorginformatie. Ziekenhuizen en zorgaanbieders gebruiken HL7-berichten om gegevens te verzenden tussen verschillende zorgapplicaties op een snelle en betrouwbare wijze.

HL7-berichten bestaan uit een vastgestelde reeks segmenten die van de ene zorgapplicatie naar de andere gestuurd worden in reactie op een specifieke event (zoals de opname van een patiënt in het ziekenhuis).

HL7-berichten worden gebruikt om zorginformatie te delen binnen de gebieden:

 • Patiëntendemografie
 • Facturatie voor de patiënt
 • Patiëntenverzekeringen en garantstellers
 • Klinische observaties
 • Opnames / contacten, waaronder registratie, opname, ontslag en overplaatsingen
 • Orders voor klinische diensten (testen, procedures, farmacie, dieten en gebruiksartikelen)
 • Observatierapporten, inclusief testresultaten
 • Het synchroniseren van masterbestanden tussen systemen
 • Medisch dossiermanagement
 • Planning van afspraken en middelen met patiënten
 • Patiëntverwijzingen – specifieke berichten voor verwijzingen naar eerste hulp
 • Patiëntenzorg en probleemgeoriënteerde registraties