InterSystems Sverige

Framtidens vårdinformationssystem

Vissa system är viktigare än andra. De som ser till att sjukvården eller andra viktiga samhällsfunktioner fungerar. Varje dag, runt om i världen används våra lösningar av människor som vill göra skillnad, vår programvara gör det möjligt.

Svensk hälso- och sjukvård står inför många utmaningar. Tillgång till rätt information i rätt tid är avgörande för bra beslut i vården men dagens svenska vård IT-system är inte anpassade för dagens patienter, som reser och rör sig mellan vårdgivare mer än någonsin.

Vi erbjuder en lösning som gör att vårdinformationen följer patienten oavsett sjukhus, huvudman, region eller kommun – en patient/brukare, en journal.

InterSystems erbjuder inte bara ytterligare ett IT-system som ska ersätta alla de gamla. Vårt system kan ta hand om och presentera den information som alla tusentals befintliga system genererar, så att informationen kan följa patienten oavsett var hon befinner sig.

Vårt system är öppet och webb-baserat. Vi begränsar inte möjligheten att samverka och bygga nytt och vi låser in inte in landsting till enskilda leverantörer. Vi gör det tvärtom möjligt att koppla på nya system eller avveckla gamla när behoven förändras.

Varje dag används våra lösningar av miljontals människor i fler än hundra länder. Vi har gjort det här i 38 år och våra första kunder förlitar sig fortfarande på våra lösningar.


InterSystems Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm, Sweden

E-post: info@intersystems.se
Tel: +46 8 505 164 33